Kontakt

Ing. Martin Škoda

Certifikovaný inspektor nemovitostí

E-mail: martin.skoda@nemopas.cz

Tel.: +420 774 378 962

 

mat project management s.r.o., provozovatel služby NEMOPAS


IČ: 03961711

Nivnická 312/19

Ostrava

709 00

Specializované služby ve stavebnictví

 

NEMOPAS ODBORNĚ A ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE ZNALECKY ÚSTAV ATELIER DEK – DEKPROJEKT ZE SKUPINY DEK.
Experti Znaleckého ústavu vychází z více než 20 leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch, navrhování sanací a energetického hodnocení budov.

V řadách Atelieru DEK působí 75 technických inspektorů, 5 soudních znalců a 3 energetičtí auditoři. Veškeré fungování ústavu je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Základním mottem je „spolehlivost a odpovědnost". ATELIER DEK - DEKPROJEKT je držitelem státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565 a Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.