Metodika NEMOPAS

Prodávám dům. Prodávám byt.

Rádi byste jej prodali jak nejlépe to jde? Nebo naopak kupujete nemovitosti a chcete znát, jaký je její opravdový technický stav? Nebo máte ve Vaší nemovitosti nějaký technický problém, má Vaše nemovitosti nějakou skrytou závadu? Pak se můžete obrátit na mě, na Ing. Martina Škodu. Jsem certifikovaným inspektorem, který pracuje podle metodiky Nemopas.

Oblasti působení inspekce nemovitostí inspektora Ing. Martina Škody:

Nový Jičín | Vsetín | Přerov | Karviná | Ostrava | Frýdek-Místek | Opava | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Valašské Meziříčí

 

Inspekce metodikou NEMOPASMetodika NEMOPAS inspekce nemovitostí

Metodika Nemopas prověřuje nemovitost z hlediska technických oborů, které nejvíce ovlivňují stav nemovitosti. Je určeno 8 technických oborů, které nejvíce tento stav ovlivňují. Jsou jimi:

Statika nemovitosti | Úniky tepla | izolace proti vodě | zvuk a hluk | technické zařízení budovy | bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost | škodlivé látky a zdravé bydlení | povrch podlah a stěn a pozemky.

V těchto technických oborech zkoumá metodika Nemopas výskyt více než 120 rizik poruch vad na nemovitosti. Zákazník po provedené inspekci domu či bytu dostane výčet poruch, skrytých vad a možnosti budoucích poruch na nemovitosti. Zároveň je v seznamu také hodnocení rizik poruch, které na nemovitosti v těchto zkoumaných technických oborech nenastanou.

Na tato rizika, která nenastanou, dostává náš zákazník také záruku 3 roky.

 

Inspekce NEMOPAS

Certifikace DEK projekt nemopasV rámci inspekce Nemopas si můžete vybrat z několika variant provedení inspekce nemovitosti od pouze základní prohlídky nemovitosti po kompletní inspekci včetně projektů na navržení odstranění případných poruch a jejich ocenění.

Pro Nemopas pracují certifikovaní inspektoři nemovitostí, stejně jako jsem já Ing. Martin Škoda. Inspektor nemovitosti, který provádí inspekci domů, bytů a dalších staveb, je vzdělaný v technických stavebních oborech, má praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolený na vyhledávání poruch nemovitostí. Jsem také členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) s asociačním číslem AIN 00095, která zajišťuje pravidelná školení a přezkoušení svých členů a tím u nich zaručuje maximální možnou odbornou, ale i etickou úroveň, která je v tomto oboru kladena. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě Asociace podle vlastních interních procedur.

Nemopas

Nemopas odborně a organizačně zajišťuje znalecký ústav Atelier DEK - Dekprojekt ze skupiny DEK. Experti znaleckého )stavu vychází z více než 20leté zkušenosti v průzkumu staveb a odhalování jejich poruch, navrhování odstraňování těchto poruch a také energetického hodnocení budov. Veškeré fungování Nemopas je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti všech jejích inspektorů.

 

Inspektoři nemovitosti NEMOPAS

Akreditovaní inspektoři nemovitostí dle metodiky NEMOPAS. Členové Asociace Inspektorů nemovitostí