Metodika NEMOPAS

Prodáváte byt? Prodáváte dům? Rádi byste jej prodali jak nejlépe to jde? Nebo naopak kupujete nemovitosti a chcete znát, jaký je její opravdový technický stav? Nebo máte ve Vaší nemovitosti nějaký technický problém, má Vaše nemovitosti nějakou skrytou závadu? Pak se můžete obrátit na mě, na Ing. Martina Škodu. Jsem certifikovaným inspektorem, které pracuje podle metodiky Nemopas.

Metodika NEMOPAS - inspekce nemovitostí

Metodika Nemopas prověřuje nemovitost z hlediska technických oborů, které nejvíce ovlivňují stav nemovitosti. Je určeno 8 technických oborů, které nejvíce tento stav ovlivňují. Je jím statika nemovitosti, úniky tepla, izolace proti vodě, zvuk a hluk, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost, škodlivé látky a zdravé bydlení, povrch podlah a stěn a pozemky. V těchto technických oborech zkoumá metodika Nemopas výskyt více než 120 rizik poruch vad. Zákazník po provedené inspekci dostane výčet poruch, skrytých vad a možnosti budoucích poruch na nemovitosti. Zároveň je v seznamu také hodnocení rizik poruch, které na nemovitosti v těchto zkoumaných technických oborech nenastanou. Na tyto rizika, která nenastanou, dostává náš zákazník také záruku 3 roky.

Inspekce NEMOPAS

V rámci inspekce Nemopas si můžete vybrat z několika variant provedení inspekce nemovitosti od pouze základní prohlídky nemovitosti po kompletní inspekci včetně projektů na navržení odstranění případných poruch a jejich ocenění.

Pro Nemopas pracují certifikovaní inspektoři nemovitostí, stejně jako jsem já Ing. Martin Škoda. Inspektor nemovitost, který provádí inspekci nemovitostí, je vzdělaný v technických stavební oborech, má praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení stavem a je vyškolený na vyhledávání poruch nemovitostí. Jsem také členem Asociace inspektorů nemovitostí, která zajišťuje pravidelná školení a přezkoušení svých členů a tím u nich zaručuje maximální možnou odbornou, ale i etickou úroveň, která je v tomto oboru kladena. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě Asociace podle vlastních interních procedur.

Nemopas

Nemopas odborně a organizačně zajišťuje znalecký ústav Atelier DEK - Dekprojekt ze skupiny DEK. Experti znaleckého )stavu vychází z více než 20leté zkušenosti v průzkumu staveb a odhalování jejich poruch, navrhování odstraňování těchto poruch a také energetického hodnocení budov. Veškeré fungování Nemopas je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti všech jejích inspektorů.