Kontrola a vyhledání problému nemovitosti

Kontrola a vyhledání problému nemovitosti

Jste správce nemovitosti? Máte na starosti nějakou nemovitost, ve které se vyskytl nějaký problém? Nevíte si rady v případě technického, stavebního problému?

Teď jsem se setkal s klientem, který je správcem velkého bytového komplexu. Řešili v bytě vlastníka problém, že mu pravděpodobně zatéká, ale nebylo zjevné, odkud. Majitel měl v bytě velmi vysokou vlhkost vzduchu, kterou není možné žádným způsobem odstranit a na stěně se tvořili mokré mapy a na nich poté velké množství černé plísně. Tento problém se vyskytoval jak v zimě, tak v létě. Vlastník bytu se snažil snížit vlhkost vzduchu pravidelný intenzívním větráním, v bytě topil, omezil dokonce v jednu chvíli i vaření, aby nedocházelo ke kondenzaci par, ale problém by pořád stejný. Na stěně stále mokré fleky a plíseň.

Byt navštívilo mnoho opravářů, kteří si nechali zaplatit vysoké částky za jejich návštěvu, ale problém nikdo z nich neodstranil.

Inspekce nemovitosti

Po nějaké době dostal správce kontakt na mě, inspektora nemovitostí Ing. Martina Škodu. Kontaktovali jsme se a domluvili se, že se na byt přijdu podívat a provedu v něm šetření a návrh na možné odstranění problému.

V bytě jsme provedli důkladné šetření a opravdu jsme přišli na to, v čem je problém. Součástí naší práce je také návrh na odstranění problému, takže jsme v technické zprávě popsali problém a navrhli možnosti, jak danou vlhkost z bytu odvést a tím snížit riziko vzniku plísní a mokrých skvrn na minimum.

Inspektor nemovitostí

Mojí specializací jsou technické prohlídky nemovitostí. Jedná se o takzvané inspekce nemovitostí, kdy se jedná o technické zhodnocení domu nebo bytu.

Jako člen Asociace Inspektorů nemovitostí mám všechny potřebné zkušenosti a znalosti v oblasti technického zařízení staveb a pozemních staveb. Jsem certifikovaný inspektor nemovitostí, mám všechna potřebná oprávnění k vykonávání technických a diagnostických služeb v oblasti nemovitostí.

Asociace Inspektorů nemovitostí

Jelikož jsem členem Asociace Inspektorů nemovitostí, ručí Asociace za to, že jsem pravidelně přezkušován a školen v oblasti vyhledávání poruch a rizik poruch nemovitostí. Asociace posuzuje sama znalosti svých členů dle svých vlastních procedur a za své členy ručí.

Inspekce Nemopas

Inspekce nemovitostí provádím podle metodiky Nemopas, která zaručuje, že všichni její inspektoři jsou 100% nestranní a mají maximální odbornou způsobilost.

Inspekce Nemopas je propracovaný systém na vyhledávání rizika poruch a vadných řešení v 8 základních technických oborech. Jsou to obory, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím se podílí na jejím bezpečném a pohodlném užívání.

Jedná se obory statika, úniky tepla, izolace proti vodě, zvuk a hluk v domě, technické zařízení budovy, bezpečnost užívání nemovitosti, škodlivé látky a zdravé bydlení, pozemky, povrchy - podlah, stěn.

Inspekce nemovitostí Nemopas byla vypracována aby vyhledala rizika nemovitostí. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dektprojekt a Akreditované laboratoře Atelier DEK. Metodika Nemopas prověřuje nemovitosti pro výskyt více než 120 rizik poruch vad.

Technický průkaz nemovitosti

Po provedení prohlídky nemovitosti vypracuji tzv. Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje grafické vyhodnocení prohlídky nemovitosti, její popis a případné problémy, které byly odhaleny. V průkazu je výčet všech hodnocených rizik dle metodiky Nemopas. Každé riziko nebo vada je podrobně popsání a ke každému problému, pokud to tak je dohodnuto, je navržen způsob sanace a její cenové náklady.