Koupě bytu nebo domu

Koupě bytu nebo domu

Konečně budete kupovat nový dům nebo byt a nechcete naletět developerské službě nebo původnímu majiteli a chcete znát, zda je nemovitost opravdu v tom stavu, v jakém to tvrdí prodávající?

V dnešní době je bohužel velmi časté, že Vás chce někdo "napálit" a prodat Vám věci v úplně jiném stavu, než se zdá. A Vás to bude stát zbytečné další náklady na opravy a hlavně plno starostí.

Inspekce nemovitosti

Pokud kupujete dům či byt, můžete si objednat službu inspektora nemovitosti, který prověří Vaši novou nemovitost a tím předejdete zbytečným problémům v budoucnosti. Inspekci neboli kontrolu nemovitosti provádí certifikovaný inspektor, Mgr. Martin Škoda. Jsem inspektorem nemovitosti, mám vzdělání v oblasti pozemních staveb a technického zařízení staveb a dlouholetou praxi v oblasti stavebnictví. Cílem inspekce nemovitosti je odhalit rizika a poruchy a vady nemovitosti a to i skryté. Inspekci nemovitosti provádím 100% nestranně, na odborné i etické úrovni. Jsem členem Asociace inspektorů nemovitosti. Inspekci nemovitostí provádím dle metodiky Nemopas, která byla vyvinutá odborníky ve stavitelství s cílem odhalení rizikových vadných řešení v osmi technických oborech, které ovlivňují technický stav nemovitosti a bezpečnosti při užívání.

Špatná výstavba stěn

Před pár týdny jsem byl na kontrole nemovitosti, na stavbě nového domu, na kterém byla dokončená hrubá stavba a nestačil jsem se divit. Majitel chtěl mít jistotu, že všechno probíhá, jak má. A protože sám neměl o stavebnictví ani potuchy, objednal si moje služby a já se vydal na kontrolu nemovitosti, tj, certifikaci výstavby.

Zjistil jsem, že stavební firma, která výstavbu prováděla, spojovala porobetonové tvárnice obyčejnou polyuretanovou pěnou. Z jakého důvodu to použila, nám není jasné. Mohlo jí o snahu snížit tepelné ztráty ve spojích mezi jednotlivými cihlami. Je ale také možné a k tomu se přikláníme, že se jednalo o ulehčení práce. Polyuretanová pěna porobetonové tvárnice nespojila tak, jak by měla a tvárnice nebyly tedy vůbec slepené. Byly na sebe jenom naskládané a tyto zdi nebyly nosné, svými vlastnostmi neodpovídaly požadavkům na nosné zdi.

Ve stavebnictví se bohužel technologie "slepování" tvárnic polyuretanovou pěnou stále častěji. Nemusí to vždycky ale znamenat problém. Pokud jím budeme lepit pouze tvárnice s bezprašným, kompaktním, povrchem jako je u přesných keramických tvarovek, nebude s tím takový problém, i když výrobci těchto cihel doporučují konkrétní a schválená lepidla.

Výrobci porobetonových tvárnic jednoznačně metodu lepení pěnou nepovolují, tyto tvárnice by mely být vždy nanášeny celoplošně zdící maltou.

Tomu tak tedy nebylo a stěny nesplňovaly požadavky na správnou nosnost a to by mohlo v budoucnu dělat velké problémy, v nejhorším případě spadnutí celé zdi.

Jediným možným řešení této situace bylo rozebrání stávajících stěn a jejich následné znovupostavení, tentokrát správnou technologií, zdící maltou.

Naštěstí jsme na to přišli včas a majitel mohl celou situaci reklamovat přímo u realizační stavební firmy. Celá situace byla velice nepříjemná, ale pro majitele bylo výhodou, že jsme na celý problém přišli brzy a šla provést náprava. Jednalo se sice o velmi nákladné odstranění problému, ale majitel vše reklamoval a nakonec musela firma uznat svoji chybu a vše předělat, aby to bylo podle předepsaných pravidel.

Dokončení nebo převzetí stavby

Je vždy velmi důležité, aby stavební firma, která Vám staví dům či byt nebo rekonstruuje, byla vzdělaná ve stavebním oboru. I pokud děláte věci svépomocí, je dobré nechat si svoji práci překontrolovat od odborníka, abyste měli jistotu, že je všechno tak, jak to má být a Vaše práce nepřejde časem k problémů a závadám na nemovitosti.

Součástí inspekce nemovitostí je tedy nejen kontrola hotových nemovitostí, ale také právě certifikace, kontrola výstavby.

Záruka na inspekci

Jelikož provádím inspekci nemovitostí dle metodiky Nemopas, která je prověřená a vyhledává více než 120 rizik poruch vad nemovitosti, máte tím i možnost záruky na inspekci.

Záruka se vztahuje na rizika, která na dané nemovitosti nenastanou. V závěrečné zprávě o kontrole nemovitosti dostane klient nejen výčet opravdového stavu nemovitosti, výčet poruch, skrytých vad a možnosti budoucích vad na nemovitosti, ale také  hodnocení rizik a poruch, které na nemovitosti nenastanou. Jedná se samozřejmě o rizika a vady  v těch technických oborech, ve kterých byla nemovitosti zkoumána. Jako náš klient dostanete záruku 3 roky na tato rizika, která jsou označená jakože na nemovitosti nenastanou.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nemovitostí mě kontaktujte a domluvíme se na jakémkoliv dotazu, prohlídce, řešení. Rád Vám pomohu při kontrole Vaší nemovitosti.