Nemoci nemovitostí

Nemoci nemovitostí

Kupujete nový dům či byt a rádi byste měli jistotu, že je v naprostém technickém "pořádku"? V dnešní době koupit nemovitost, aby byla technicky a stavebně správně řešená je velký problém. A to platí nejenom pro starší domy nebo byty,ale také pro novostavby. ty se staví většinou za co nejnižší možné ceny, aby se i v dnešní době vysokých cen nemovitostí mohly pohybovat nějak přijatelně, ale také co nejrychleji. Stavba tak nestihne promrznout, doschnout a pak v ní nastávají nemalé problémy.

Jako inspektor nemovitostí, Ing. Martin Škoda, vidím bohužel velké množství vad a poruch, které dnešní nemovitosti trápí. Co všechno je potřeba kontrolovat? Na co si dát pozor?

Prohlídka nemovitosti

V rámci inspekce nemovitosti, prohlídky Vašeho domu nebo bytu, můžeme odhalit ještě před jeho koupí velké množství vad a rizik, jejichž odstranění můžete nárokovat po prodávajícím nebo developerské společnosti. V rámci inspekce Nemopas hodnotíme poruchy a rizika poruch v objektu na základě zjevných projevů, mých dlouholetých zkušeností a neinvazivních měření. Pokud bychom objevili nějakou vadu, která by se nedala prokázat při inspekci, domluvíme se a provedeme podrobnější zkoumání - například měření pomocí sondy apod.

Inspekce nemovitostí Nemopas je zárukou kvality. Jsem členem Asociace Inspektorů nemovitostí , která Vám zaručuje maximální možnou kvalifikaci inspektorů. Jako inspektoři, členové Asociace inspektorů nemovitostí, jsme pravidelně přezkušování a skládáme testy ze znalostí v oblasti vyhledávání rizik a poruch nemovitostí.

Jaké vady a rizika vyhledáváme

Nemopas inspekce je založená na vyhledávání rizik a vadných řešení v oblasti 8 technických oborů, které ovlivňují technický stav nemovitosti a tím i bezpečnost a pohodu při jejím užívání.  Metodika je vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.

Technické obory, ve kterých se prověřují nemovitosti jsou například statika, úniky tepla, izolace, hluk, zvuk, technické zařízení budovy, bezpečnost, pozemky a další. Prověřujeme výskyt více než 120 rizik poruch u nemovitostí.

Co odhalíme nejčastěji?

Podle toho, co jsme kde u našich zákazníků odhalili za závady, Vám popíšeme, co se nejčastěji objevuje  za závady a rizika nemovitostí.

Nejčastěji, skoro ve všech případech, je objevena nedostatečná hydroizolace suterénu, která neodpovídá současným požadavkům. Velmi časté je zatékání kolem parapetů, kdy jsou netěsnosti kolem oplechování parapetů a v zimě nebo při velkých deštích dochází k zatékání na zdi u oken.

Problémy, které se často vyskytují jsou také u střechy, kde je špatně použitá doplňková hydroizolace pod krytinou šikmé střechy, může tam zatékat, kondenzovat voda, tvořit se plísně.  Plísně se mohou a také vytvářejí u nedostatečné vzduchotěsnosti obálky budovy, při špatných připojovacích spárách oken, netěsných parotěsných vrstev dřevostaveb a půdních vestaveb.

Dalšími problémy je třeba netěsnost okapů, nedostatečná hloubka založení základů z pohledu jejich zvodnění, zaplavení okolí objektu vodou nad úroveň izolací, vady plochých střech a teras, vady komínů, absence hydroizolace v koupelnách.

Mezi docela častý a z hlediska rodinného bydlení velmi závažný problém považuji chyby v ukotvení a tvaru zábradlí. Často vídám, že je zábradlí ve tvaru i rozměru velmi nebezpečné, ideální pro děti, aby je mohly přelézt a tím vzniknout velmi vážná, nebezpečná, situace. I takové věci Vám můžeme prošetřit, přeměřit a zkontrolovat, abyste v domě neměly zbytečné nástrahy, které by mohly ohrozit život Váš i Vašich dětí.

Inspekce se vyplatí

Jak je vidět z údajů popsaných výše, inspekce nemovitostí se Vám může opravdu vyplatit. Pokud si ji necháte provést před koupí bytu, vyhnete se nemilým překvapením a dalším finančním nákladům, které budete muset vynaložit na opravy těchto závad. Je lepší o závadě vědět dříve a odstranit jej, než řešit situaci až ve chvíli, kdy Vám bude zatékat do domu, vytvářet se plísně nebo ve chvíli, kdy v zimě nebudete moci Váš dům či byt vytopit a budete platit zbytečné výdaje za topení.

Záruka na inspekci

V rámci inspekce Nemopas Vám poskytujeme také záruku. Záruka se vztahuje na 3 roky na výskyt budoucích vad a poruch nemovitosti, které na ní nenastanou. V technických oborech, které byly součástí zkoumání inspekce nemovitosti, Vám zaručíme, které závady na nemovitosti nenastanou. Tyto závady jsou vypsány ve finální zprávě o inspekci nemovitosti. Máte tak jistotu, že celkový stav nemovitosti je opravdu takový, jak je popsáno ve zprávě, za kterou ručíme.