Inspekce, posudky, expertní služby

NEMOPAS ODBORNĚ A ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE ZNALECKY ÚSTAV ATELIER DEK – DEKPROJEKT ZE SKUPINY DEK. 
Experti Znaleckého ústavu vychází z více než 20 leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch, navrhování sanací a energetického hodnocení budov.

Ateliér DEK - Inspekce nemovitostí

V řadách Atelieru DEK působí 75 technických inspektorů, 5 soudních znalců a 3 energetičtí auditoři. Veškeré fungování ústavu je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Základním mottem je „spolehlivost a odpovědnost". ATELIER DEK - DEKPROJEKT je držitelem státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565 a Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.

 

Nemopas logo

Inspekce nemovitostí NEMOPAS

Kupujete dům nebo byt a nechcete koupit „zajíce v pytli“? Chystáte se na převzetí domu nebo bytu od realizační firmy nebo developera? Požadujete inspekci se zárukou za budoucí vady?  

expertní zanlecká činnost

Znalecké a expertní posudky

Máte plísně? Zátéká Vám do sklepa nebo střechy?
Reklamujete vady provedení u realizační firmy?
Potřebujete soudně znalecký posudek?

 expertní zanlecká činnost

Certifikace výstavby

Tato forma služby se hodí zejména stavebním firmám a společnostem, které mouhou získat certifikát dobře odvedené stavby. Majitel nového domu má tak jistotu, že stavební firma odvedla svou práci řádně a nepochybila.