Certifikace výstavby

Realizačním firmám i investorům, které realizují stavby objektů a nemovitostí „na klíč“, nabízíme službu Nemopas – Certifikace výstavby.

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro investora je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem a specialistou. Kupující nebo investor nemovitostí si tak může být 100% jistý, že přebírá objekt / nemovitost v opravdu takovém stavu v jakém jej stavební firma deklaruje.

Certifikace výstavby NEMOPASStandardní fáze kontroly nemovitosti pro certifikaci výstavby

  • kontrola nemovitosti – supervize projektu
  • kontrola nemovitosti po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)
  • kontrola nemovitosti po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)
  • kontrola nemovitosti skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola nemovitosti po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)
  • kontrola nemovitosti po odstranění nedostatků

Výstupy Certifikace výstavby Nemopas:

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol. Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti. V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.

MÁM ZÁJEM O CERTIFIKACI VÝSTAVBY

Ať už jste stavební firma, investor nebo kupující, můžete si u mne zažádat o nezávislý posudek - Certifikaci výstavby a konzultaci. Pro více informací mně prosím kontaktujte:

Ing. Martin Škoda
+420 774 378 962
martin.skoda@nemopas.cz