Znalecké expertní posudky, diagnostika

Jako odborník na pozemní stavitelství a certifikovaný inspektor nemovitostí se setkávám s mnoha nejrůznějšími vadami bytů, domů a jiných objektů. Někdy, jako lajk, nedokážete dostatečně určit a zhodnotit stav nemovitosti a udělat diagnostiku, posudek nebo jakýkoliv odhad. Pro tyto účely vždy doporučuji, obrátit se na expertního odhadce nemovitostí resp. inspektora nemovitostí, který vám odborně dům, byt nebo jiný objekt prohlédne, udělá diagnostiku či expertní posudek.

S jakými "nemocemi nemovitostí" se setkávám:

Níže uvádím okrajový soupis nemoví nemovitostí s kterými se velmi často setkávám a které dokáži diagnostikovat, posoudit a navrhnout sanaci / řešení vzniklé situace. A s čím vás trápí váš dům?

 • Vlhko ve sklepě - lidé si často stěžují na vlhkost ve sklepě na stěnách sklepa stropech atd. Špatně nebo vůbec izolované nosné zdivo apod.
 • Mokré stěny v domě či bytě - někdy je příčina od země, jindy od střechy. Ale těchto nemocí nemovitostí se objevuje opravdu hodně.
 • Plísně na stěnách nebo oknech - špatné větrání, stojící vzduch nebo naopak průvan, vše může být příčinou
 • Mokré skvrny pod střechou - od špatně položené střešní krytiny až po špatně realizovanou parozábranu. Opět velmi častá nemov nemovitosti.
 • Průvan od stěn a chlad - vyskytuje se jak v rodinných domech tak u bytů
 • Nelze vytopit rodinný dům nebo místnost - časté problémy s topením může vzniknout jak špatně navrženým řešením vytápění, tak jeho neodbornou instalací.
 • Hluk z okolních místností
 • Kroky z chodby
 • Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?

Nebo Vás trápí na Vašem domě jiný technický problém? Pomůžeme Vám. Expertní a znaleckou činností se zabývam již více než 20 let. V rámci této činnosti jsem připraven připraveni pomoci všem, kdo mají na svém rodinném či bytovém domě technický problém, a nabídnout jim následující služby:

 

Telefonickou konzultaci ZDARMA
+420 774 378 962 (Martin Škoda)

 

 • Konzultaci přímo na místě u nemovitosti, která pomůže najít příčiny problému s rodinným domě či bytem a naznačit způsob odstranění
 • Odborné posouzení, které podrobně zdokumentuje celou vadu či poruchu na nemovitosti, určí její příčiny a navrhne způsob sanace
 • Speciální měření rodinného domu nebo bytu (světlo, hluk, termovize, vzduchotěsnost, škodlivé látky)
 • Projekty odstranění poruch a nemoví nemovitosti

Posudek nemovitosti

Ing. Martin Škoda
+420 774 378 962
martin.skoda@nemopas.cz